Odbor regionální politiky

Odbor regionální politiky zajišťuje zejména působnost ministerstva jako ústředního orgánu státní správy ve věcech regionální politiky, výkon státní správy v oblasti poskytování státní pomoci při obnově území postiženého živelními a jinými pohromami. Zajišťuje také pro MMR činnosti pracoviště státní statistické služby.

Ing. David Koppitz

Ředitel odboru

©2018 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena