Odbor regionální politiky

Odbor regionální politiky zajišťuje zejména působnost ministerstva jako ústředního orgánu státní správy ve věcech regionální politiky, výkon státní správy v oblasti poskytování státní pomoci při obnově území postiženého živelními a jinými pohromami. Zajišťuje také pro MMR činnosti pracoviště státní statistické služby.

Mgr. František Kubeš

Pověřen zastupováním pozice ředitele odboru
Tel.: + 420 224 864 471

©2018 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena